Tuesday, March 2, 2010

SENARAI TUGAS JK PUSAT SUMBER

1. Penyelaras Pusat Sumber
Menyelaras semua program yang dirancang.
Membentuk Lembaga Pusat Sumber Sekolah dan mengadakan mesyuarat.
Menyediakan jadual Kerja bagi pengawas Pusat Sumber Sekolah.
Menyediakan undang-undang dan peraturan Pusat Sumber Sekolah.
Menceriakan Pusat Sumber
Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
Menguruskan pembelian bahan.
Memberi khidmat Nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
Membantu melaksanakan program perkembangan Staf.
Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta dalam.

2. Unit Perpustakaan
Melatih Pengawas Pusat Sumber.
Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.
Merekodkan buku perolehan dalam buku stok.
Mengelaskan buku mengikut sistem yang digunakan di sekolah.
Merawat buku.
Menguruskan hapus kira buku.
Membuat laporan tahunan untuk rekod.

3. Unit Alat Pandang Dengar
Memastikan alat-alat APD yang berkuasa elektrik sentiasa dalam keadaan baik.
Melaporkan kepada penyelaras Pusat Sumber Sekolah jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
Memastikan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan.
Mengadakan peraturan dan cara-cara pengunaan APD.
Mengurus pengunaan APD.

4. Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi
Memastikan alat-alat ICT termasuk perisian sentiasa dalam keadaan baik.
Melaporkan kepada penyelaras Pusat Sumber Sekolah jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
Memastikan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan.
Mengadakan peraturan dan cara-cara pengunaan peralatan ICT.
Mengurus pengunaan peralatan ICT.


5. Unit Bahan Bantu Mengajar
Memastikan alat-alat BBM dan bahan software sentiasa dalam keadaan baik.
Melaporkan kepada penyelaras Pusat Sumber Sekolah jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
Memastikan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan.
Menyediakan senarai Bahan Bantu Mengajar untuk dibeli mengikut keutamaan.
Mengadakan peraturan dan cara-cara pengunaan bahan.
Mengurus pengunaan BBM.

6. Unit Program Khas
Merancang dan mencadangan program-program khas untuk dilaksanakan.
Memantau dan menyediakan laporan perlaksanaan semua program khas.
Menyimpan dan melaporkan perkembangan perlaksanaan program
Mengadakan peraturan dan cara-cara pengunaan bahan
Mengurus pengunaan BBM.

7. Pengawas Pusat Sumber Sekolah
Merancang dan mencadangkan program-program khas untuk dilaksanakan.
Memantau dan menyediakan laporan perlaksanaan semua program khas.
Menyimpan dan melaporkan perkembangan perlaksanaan program
Mengadakan peraturan dan cara-cara pengunaan bahan
Mengurus pengunaan BBM.

No comments:

Post a Comment