Monday, March 1, 2010

PERIHAL PUSAT SUMBER

FUNGSI JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH
 • Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik.
 • Mengelas, Mengkatalog dan mengurus bahan bantu mengajar.
 • Menyedia bahan dan sumber pendidikan.
 • Menjalankan aktiviti Kemajuan Staf berkaitan Pusat Sumber Sekolah.
 • Menilai keberkesanan Pusat Sumber Sekolah.
 • Menyediakan perancangan jangka panjang dan pendek.
 • Memperbanyakan koleksi Pusat Sumber Sekolah.
 • Mempertingkat Penggunaan Pusat Sumber Sekolah.
 • Memastikan Kelengkapan Pusat Sumber Sekolah.
 • Memastikan Keselesaan Pusat Sumber Sekolah.
 • Memastikan pengurusan Pusat Sumber Sekolah berjalan lancar.
 • Mengagihkan tugas.
 • Merancang Kursus San Bengkel dalam dan luar untuk guru dan murid.
 • Penyebaran maklumat.
 • Mengemaskini buku stok.
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Pusat Sumber Sekolah.
 • Memastikan peraturan Pusat Sumber Sekolah dipatuhi.
 • Merancanga aktiviti dan melaksanakannya.
 • Menilai perjalanan Pusat Sumber Sekolah dan membuat tindakan susulan. 

No comments:

Post a Comment